HOŞGELDİNİZ MEDORAN RESMİ WEB SİTESİ

Telefon : 0312 490 03 30
Whatsapp : 0530 285 77 23

ORTOPEDİ

Spor Hekimliği

SPOR HEKİMLİĞİ NEDİR? SPOR HEKİMLİĞİ, AVRUPA SPOR HEKİMLİĞİ FEDERASYONU TARAFINDAN "HER YAŞTAN VE CİNSİYETTEN BİREYLERİN SPORA KATILIMI VEYA SPOR YAPMAMASI SONUCU OLUŞAN AKUT VE KRONİK SAĞLIK SORUNLARININ TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE HİZMET VEREN TEORİK VE UYGULAMALI BİR TIP DALIDIR" ŞEKLİNDE TANIMLANMAKTADIR. SPOR HEKİMLİĞİ, SADECE ELİT DÜZEYDEKİ SPORCULARIN DEĞİL, AYNI ZAMANDA REKREASYONEL OLARAK AKTİF OLAN BİREYLERİN DE SPORA KATILIMDAN KAYNAKLANAN SORUNLARININ TANI, TEDAVİ, SPORTİF REHABİLİTASYON VE YARALANMALARDAN KORUNMA KONULARINI KAPSAYAN GENİŞ BİR İLGİ ALANINI KAPSAR. SPOR HEKİMLİĞİ, TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ'NE GÖRE DÖRT YILLIK TANIMLANMIŞ BİR UZMANLIK ALANIDIR. İHTİSAS SÜRECİNDE ORTOPEDİ, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON VE KARDİYOLOJİ ROTASYONLARI YAPILMAKTADIR. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI, SPOR TRAVMATOLOJİSİ, SPORTİF REHABİLİTASYON GİBİ KONULAR SPOR HEKİMİNİN TEMEL İLGİ ALANLARI OLMASINA RAĞMEN SPOR YAPANLARIN DÜZENLİ MUAYENELERİNİN YAPILMASI, PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE TAKİBİ, SPOR YARALANMALARINA HAZIRLAYAN FAKTÖRLERİN İNCELENİP YARALANMA İNSİDANSININ AZALTILMASI SPOR HEKİMİNİN GÖREVLERİDİR. SPORCULAR VE AKTİF BİREYLER, KAS-İSKELET SİSTEMİ SORUNLARINDAN ÇEVRESEL ETKİLERİN STRESLERİNE, KARDİYAK OLANLARDAN DERMATOLOJİK SORUNLARA, ENDOKRİNOLOJİK KONULARDAN PSİKOLOJİK OLANLARA UZANAN GENİŞ BİR YELPAZEDE VE SPORA ÖZGÜ OLAN BİLGİ VE DENEYİME İHTİYAÇ DUYMAKTADIRLAR. YASAL VE ETİK KONULAR DA (ÖRNEĞİN DOPİNG) SPORCUYLA ÇALIŞAN HEKİMLERE ÖZEL BİR SORUMLULUK YÜKLEYEN BU KARMAŞIK TABLOYA EKLENMEKTEDİR. KRONİK HASTALIKLARDAN KORUNMA KONUSU SON YILLARDA BÜYÜK ÖNEME SAHİP OLAN BİR ÇALIŞMA ALANI OLARAK BELİRMİŞTİR VE BİRÇOK ÇEVRELER BU NOKTANIN SPOR HEKİMLİĞİNİN GÜNLÜK YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA ETKİSİYLE TOPLUMUN HER BİREYİNE EN ANLAMLI KATKISININ OLDUĞU ÖZELLİĞİ ÜZERİNDE BİRLEŞMEKTEDİRLER. SPOR HEKİMİNİN GÖREVLERİ AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR; 1. SPORA KATILIM ÖNCESİ SAĞLIK MUAYENESİ İLE BİREYLERİN EGZERSİZE UYGUNLUĞUNU DEĞERLENDİRMEK; 2. BİREYSEL VE DOLAYISIYLA TOPLUMSAL SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE EGZERSİZE KATILIMLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPMAK VE EĞİTİCİ ROL OYNAMAK; 3. SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EGZERSİZ REÇETESİ OLUŞTURMAK VE BUNU UYGULATMAK; 4. SPORA KATILIMLA ORTAYA ÇIKAN AKUT VEYA KRONİK SAĞLIK SORUNLARI VEYA YARALANMALARIN MUAYENE, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMAK, TANISINI KOYMAK VE MEDİKAL VE SPORTİF REHABİLİTASYON TEDAVİLERİNİ PLANLAMAK, GEREKTİĞİNDE İLGİLİ UZMANLIK DALLARINA YÖNLENDİRMEK; 5. SAHA HEKİMİ OLARAK SPOR ALANLARINDA İLK YARDIM UYGULAMALARI YAPMAK; 6. SPOR KULÜPLERİNDE TAKIM HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI YAPMAK; 7. HER TÜRLÜ DOPİNGLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINA KATILMAK; 8. TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN YARARLI OLDUĞU DİABET, ASTIM, OBEZİTE, HİPERTANSİYON, DEĞİŞİK PSİKİYATRİK SORUNLAR (DEPRESYON, UYKU SORUNLARI …) GİBİ DEĞİŞİK HASTALIKLARDA EGZERSİZ REÇETELERİNİN HAZIRLANMASI VE EGZERSİZİN ETKİLERİNİN TAKİBİNİ YAPMAK. ANLAŞILACAĞI ÜZERE SPOR HEKİMLİĞİ UZMANLIĞI SADECE LİSANSLI SPORCUYA HİZMET EDEN BİR HEKİM DEĞİLDİR. SPORA YENİ BAŞLAYACAK HER YAŞTAN BİREYLERİN SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI, SPORA KATILIMDA ORTAYA ÇIKAN SAĞLIK SORUNLARI VE YARALANMALARIN ÇÖZÜMLERİ, SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE SPORUN YARARLARININ EĞİTİM YOLUYLA BİREYLERE AKTARILMASI, TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN FAYDA SAĞLADIĞI DEĞİŞİK HASTALIKLAR SPOR HEKİMLİĞİNİN PERSPEKTİFİ İÇİNDE DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

Menisküs ve Kıkırdak cerrahisi

MENİSKÜS, İNSAN DİZİNDE YER ALAN KIKIRDAK DOKUDAN OLUŞMUŞ BİR YAPIDIR. DOKU, DİZDE, ÜSTTE VE ALTTA YER ALAN İKİ ANA BACAK KEMİĞİNİN BİRLEŞTİĞİ YERDE BULUNMAKTADIR VE BU İKİ KEMİĞİN SÜRTÜNMESİNİ ENGELLEMEKTE ÖNEMLİ ROL OYNAMAKTADIR. BU DOKUNUN ŞEKLİ YUKARI DÖNÜK HİLAL AYI BİÇİMİNDEDİR. TERİM, HALK ARASINDA BU KIKIRDAĞIN YIRTILMASIYLA OLUŞAN HASTALIĞI TANIMLAMAK İÇİN KULLANILIR. DİZDEKİ HAREKETLERİ KONTROL EDEN MENİSKÜSLER, BACAĞIN ÜSTÜNDEKİ VE ALTINDAKİ İKİ KEMİĞİN HAREKET ESNASINDA BİRBİRİYLE SÜRTÜNEREK AŞINMASINI ÖNLER. MENİSKÜS DOKUSU, ANİ DÖNME HAREKETLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, DİZDEKİ TRAVMALAR SONUCU YIRTILABİLMEKTEDİR. MENİSKÜS YIRTIĞI DİZDE AĞRI, KİLİTLENME, HAREKET KISITLILIĞI VE SIVI TOPLANMASI GİBİ ÇEŞİTLİ ŞİKAYETLERE NEDEN OLUR. HASTALIK, KENDİNİ YÜRÜMEDE ZORLUKLAR, DİZDE GENEL BİR AĞRI OLARAK GÖSTERMEKTEDİR. BUNLARA EK OLARAK AŞAĞIDAKİ BELİRTİLER DE HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLMEKTEDİR: AĞRI VE ŞİŞLİK EKLEMİN HAREKET AÇIKLIĞINDA AZALMA DİZ İÇİNDE SIVI BİRİKMESİ TAKILMA KİLİTLENME DİZDE SIVI AKIŞI HİSSİ MENİSKÜS TEDAVİSİ MENİSKÜS TEDAVİSİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİ 4 UYGULAMA MEVCUTTUR. BUNLAR: DİNLENME BUZ UYGULAMA BANDAJ DİZİN VÜCUTTAN YUKARIDA TUTULMASI YİNE DE AĞRI VE ŞİŞLİĞİ GİDERMEYE YÖNELİK AĞRI KESİCİ İLAÇLAR ÖNERİLEBİLMEKTEDİR. FİZİK TEDAVİ VE KAS GÜÇLENDİRİCİ EGZERSİZLERDEN FAYDALANILABİLİR. AĞRININ ISRARLA DEVAM ETTİĞİ DURUMLARDA, CERRAHİ MÜDAHALE ÖNERİLMEKTEDİR. YIRTIĞIN BULUNDUĞU MENİSKÜSÜN ALINMASI EN BİLİNEN YÖNTEMDİR. BAŞKA YÖNTEM İSE, MENİSKÜSTEKİ YIRTIĞIN DİKİLMESİDİR. TİPİK BİR CERRAHİ MÜDAHELE SONRASI, HASTALAR KOLTUK DEĞNEKLERİYLE 1-2 GÜN İÇİNDE YÜRÜYEBİLMEKTEDİR. KIKIRDAK CERRAHİSİ İNSAN KIKIRDAĞI ZAMANLA ÖZELLİKLE KALÇA VE DİZ EKLEMLERİNDE AĞIR YÜKLERE MARUZ KALMAKTADIR VE BU SEBEPLE AŞIRI DERECE AŞINMAYA DAYANIKLI BİR NİTELİĞE SAHİPTİR. ANCAK YIPRANMA, EKLEM YARALANMALARI VE İLTİHAPLARI VE DE ROMATİZMA GİBİ EKLEM HASTALIKLARINDAN DOLAYI KIKIRDAK HASARLARI OLUŞABİLİR. VÜCUDUMUZ KIKIRDAĞI KENDİSİ TAMİR EDEMEDİĞİ İÇİN, GENİŞ KAPSAMLI KIKIRDAK HASARLARINDA ÇOĞUNLUKLA YALNIZCA YAPAY BİR EKLEM İLE TEDAVİ İMKANI MÜMKÜNDÜR. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ KIKIRDAK HASARLARINDA MODERN EKLEM CERRAHİSİ, KENDİ KIKIRDAK DOKUSUNUN ÜRETİLMESİ, ABRAZYON ARTROPLASTİSİ VE MOZAİK KIKIRDAK KEMİK TRANSPLANTASYONU GİBİ ÇEŞİTLİ ÖZEL TEDAVİ İMKANLARINA SAHİPTİR.

Omuz Cerrahisi

OMUZ EKLEMİ, VÜCUDUN EN KARMAŞIK EKLEMİDİR. OMUZ BÖLGESİNDE VE OMUZ EKLEMİNİ ÇEVRELEYEN BİRÇOK DAMAR, SİNİR VE KAS GURUPLARI BULUNMAKTADIR. EN ÖNEMLİ GÖREVİ İSE BU ÖZEL YAPISI İLE KOL HAREKETLERİNİ MÜKEMMEL OLARAK SAĞLAMAKTIR. ALTI YÖNDE HAREKETE İMKAN VERMESİ NEDENİ İLE SAKATLANMALARA VE HASTALIKLARA SON DERECE YATKINDIR. TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKIKLARINDA, OMUZ İÇİ TENDON YIRTIKLARINDA, SIKIŞMA SENDROMLARINDA, EKLEM KİREÇLENMELERİNDE, KIKIRDAK ZEDELENMELERİNDE, KAS YIRTILMALARINDA,ROMATİZMAL HASTALIKLARA BAĞLI KALINLAŞMIŞ OLAN ZARIN ÇIKARILMASINDA, DONMUŞ OMUZ TEDAVİSİNDE OMUZ ARTROSKOPİSİ UYGULANABİLİR. AÇIK OMUZ CERRAHİSİNE GÖRE BİRÇOK AVANTAJI BULUNAN ARTROSKOPİK CERRAHİ DE, HASTANIN AMELİYAT SONRASINDA İYİLEŞME SÜRESİ DAHA KISA SÜRMEKTEDİR. EKLEME KÜÇÜK BİR KESİ İLE GİRİLDİĞİ İÇİN ENFEKSİYON GELİŞME RİSKİ DE DÜŞÜKTÜR VE AMELİYAT SONRASI HİSSEDİLEN AĞRI DAHA AZ OLUR. NORMAL HAYATA DÖNÜŞÜ DE HIZLANDIRAN BİR YÖNTEMDİR.

Lazer ile Kılcal Damar Tedavisie

Diz ve Kalça Protez Cerrahisi

DİZ PROTEZİ, DİZ KİREÇLENMESİNDE SIK UYGULANAN BİR CERRAHİDİR. BU YÖNTEM AĞRININ ORTADAN KALDIRILMASINI VE DİZ HAREKET AÇIKLIĞININ DÜZELMESİNİ SAĞLAR. KISITLANAN HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ BAŞARILI BİR AMELİYAT SONRASINDAKİ 3-6 HAFTALIK İYİLEŞME SÜRESİ SONRASI TEKRAR KAZANILACAK, BÖYLELİKLE HAYAT KALİTESİ ARTACAKTIR. KALÇA PROTEZİ, KEMİĞİN İÇİNDE KÜÇÜK KIRILMALARA VE SONUÇ OLARAK KEMİKTE ÇÖKMEYE NEDEN OLAN AVASKÜLER NEKROZ, KALÇA KİREÇLENMESİ, KALÇA KIRIKLARI GİBİ DURUMLARDA OLUŞUR.BAŞARILI BİR AMELİYAT SONRASI DAHA AĞRISIZ VE HAREKETLİ HAYATA KAVUŞULACAKTIR.